• Centrul Suport POLITEHNICA Orizont
    activități și cheltuieli Export
    XLSX Componenta 12020

    Proiect finanţat în cadrul POC, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii
    economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru
    ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internaționale.